Σύλλ. Γονέων

Σύλλογος Γονέων & κηδεμόνων

14 Φεβρουαρίου 2018

Κανονισμός Λειτουργίας

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του 1ου ΓΕΛ Πεύκης ρυθμίζει θέματα λειτουργίας του Σχολείου, σχολικής ζωής και αγωγής των Μαθητών, και συνεργασίας Σχολείου Γονέων. Δείτε τον κανονισμό    ΕΔΩ […]
20 Φεβρουαρίου 2017

Σύνθεση Δ. Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Πεύκης