Σχολική Βιβλιοθήκη 1ου Ενιαίου Λυκείου Πεύκης Αρχή | Επικοινωνία  | Sch.gr 

Εκδηλώσεις και Δραστηριότητες


  Περιγραφή
  Διδάσκοντες
  Δραστηριότητες
  Η Πόλη μας
  Συνδέσεις
  Επικοινωνία

    Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε ανακοινώσεις για τις δραστηριότητες του σχολείου.

    Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της περιοχής αποβλέποντας -στην εξάσκηση των μαθητών στην έρευνα, αναζήτηση και αξιολόγηση των πληροφοριών με σύγχρονες μεθόδους -στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων -στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της συνεργασίας Αναλαμβάνει πολιτιστικές δραστηριότητες. Έχει εκδόσει ομαδική εργασία των μαθητών με θέμα "Η άνοιξη της Ευρώπης", Μάρτιος 2003. Εκδίδει κάθε χρόνο κάρτα ημερολογίου, και ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων.Σχολική Βιβλιοθήκη 1ου Ενιαίου Λυκείου Πεύκης
Λεωφ. Ειρήνης 34, 15121 Πεύκη, 210 6146315
library@1lyk-pefkis.att.sch.gr