Εργασία μαθητή – Ιστορία Β’ Λυκείου

Εργασία μαθητή – Νέα Ελληνική Λογοτεχνία Α’ τάξης
17 Φεβρουαρίου 2015
ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»
4 Μαρτίου 2015
Show all

Εργασία μαθητή – Ιστορία Β’ Λυκείου

Εργασία του μαθητή Μπαράκου Κωνσταντίνου στα πλαίσια του μαθήματος της Βυζαντινής Ιστορίας  Β’ τάξης. Υπεύθυνη καθηγήτρια Κα Κυριακάκη Θεοδώρα.