ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
19 Ιουνίου 2014
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Ο ΧΟΡΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑΣ
19 Ιουνίου 2014
Show all

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Στην παρούσα ερευνητική εργασία οι μαθητές της Β΄ τάξης ασχολήθηκαν με το θέμα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Αρχικά οι μαθητές κλήθηκαν να δώσουν έναν ορισμό του τι είναι ένα Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης. Ακολούθως χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες και κάθε ομάδες καταπιάστηκε με ένα διαφορετικό Μέσο (skype, youtybe, twitter και facebook) επιχειρώντας να αναδείξουν τις δυνατότητες, τους κινδύνους και τις καλές πρακτικές χρήσης του συγκεκριμένου Μέσου.

Αρχείο εργασίας