Ιούνιος

3 Ιουνίου 2015

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α’ ΤΑΞΗΣ : «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ : ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  Α’ ΤΑΞΗΣ  ΤΜΗΜΑ 4ο: «ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ : ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ»