22

22 Ιουνίου 2014

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ

ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ Ξεκινήσαμε να ανιχνεύουμε το θέμα μας θέτοντας τα  όρια μέσα στα οποία θα κινηθούμε  ως μία ομάδα μικρών ερευνητών , προκαλώντας το ενδιαφέρον […]