13

13 Ιουνίου 2014

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 2013-14

Το παρακάτω βίντεο δημιουργήθηκε από τους μαθητές που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας κατά τη Σχολική χρονιά 2013-14 «Στηρίζομαι στα πόδια μου». Ολοκληρώθηκαν οι κύκλοι : […]