Μάρτιος

27 Μαρτίου 2014

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

    Στα πλαίσια της παρούσας ερευνητικής εργασίας δημιουργήθηκε το αρχείο που ακολουθεί: Αρχείο Εργασίας
10 Μαρτίου 2014

Τα παιδία παίζει

  Αρχείο παρουσίασης